Soutěž Prague Junior Note

Prague Junior Note je ojedinělou dětskou hudební soutěží v ČR, která má za sebou již více než dvacetiletou tradici. Za dobu existence PJN se této soutěže zúčastnilo přes 4 000 dětských hudebníků ve věku od 5 do 15 let – klavíristů, houslistů, flétnistů, violoncellistů či kytaristů. Od roku 2008 se soutěží pouze ve hře na klavír.

Od 20. ročníku je soutěž PJN pořádána na památku své dlouholeté patronky Viktorie Švihlíkové, díky které si po dlouhá léta držela vysokou úroveň. Garantem kvality je rovněž mezinárodní porota v čele s předsedou prof. Ivanem Klánským, předním českým klavíristou a pedagogem, i zkušený organizační tým a krásné prostředí koncertního Sálu Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze, kde se soutěž už po mnoho let koná.

Soutěž je velkým přínosem nejen pro posluchače a pedagogy, ale je především velkou inspirací pro začínající umělce a silnou motivací pokračovat v každodenní přípravě a cvičení na hudební nástroj.

Agentura IKLA Agency, s.r.o. je pořadatelem soutěže od roku 2013.

Více informací o soutěži najdete na adrese www.soutezpjn.cz.